Kategorie

Kontakt:

Aktywator BioMax - regenerator niedrożnych drenaży

  • Dostępność: Dostępny
  • Producent: Biozym
  • Cena: 95,90 zł
  • szt.
BioMax regenerator niedrożnych drenaży w przydomowych oczyszczalniach ścieków

BioMax jest biopreparatem enzymatyczno-bakteryjnym, który powinien być stosowany:
  •  kiedy drenaż rozsączający ulega zatkaniu,
  •  gdy system drenów odbiera ścieki w stopniu niewystarczającym,
  •  prewencyjnie raz do roku (najlepiej w okresie letnim) w celu oczyszczenia drenażu i gruntowej obsypki drenów.
Preparat zawiera, w olbrzymiej koncentracji bakterie oraz mieszaninę immobilizowanych enzymów, przeznaczonych w szczególności, do rozkładu olejów, tłuszczów, wosków - które najczęściej są przyczyną wadliwego funkcjinowania drenażu. Nie niszczy oczyszczanych instalacji.

Sposób postępowania:

- wypompować ciecz zalegającą w systemie drenów na tyle, na ile to możliwe,
- sporządzić roztwór rozpuszczając 0,4 kg preparatu (pół opakowania) w 10-20 L wody,
- zadozować przez otwór rewizyjny lub równomienie przez kominki odpowietrzające,
- operację należy przeprowadzić na noc - kiedy nie ma spływu ścieków do oczyszczalni,
- w razie konieczności operację  należy powtórzyć.

UWAGI:

- w celu uniknięcia kłopotów eksploatacyjnych, zaleca się regularne (raz w tygodniu) stosowanie (przez ubikację do zbiornika głównego)  preparatu Enzybac,
- raz na pół roku należy oczyszczać system drenów, stosując do tego celu preparat enzymatyczny Enzymix,
- jeśli pomimo tych zabiegów, ze strony drenażu pojawią się nieprawidłowości w postaci: zalegania cieczy lub nieprzyjemnych zapachów dochodzących z kominków odpowietrzających - należy zastosować preparat BioMax.
- zalecane jest stosowanie prepartu BioMax przy dodatnich temperaturach otoczenia, gdyż teperatury ujemne zmniejszają jego efektywność

Preparat ulega biodegradacji.
Jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.